Gràcies per escriure’ns,
ens posarem en contacte a la major brevetat possible.

Coneix les nostres àrees de pràctica

DRET BANCARI I FINANCER

DRET mercantil I societari

Litigació ALS juTJATS

DRET IMMOBILIARI I ARRENDAMENTS

DRET penal

DRET DE FAMÍLIA I HERÈNCIES

DRET de lEs NOVES TECNOLOGIES

concursal I SEGONA OPORTUNITAT

DRET penal

DRET DE FAMÍLIA I HERÈNCIES

DRET DE LES NOVES TECNOLOGIES

concursal I SEGONA oportuniTAT

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 458, 7ª Planta,

08006 Barcelona

935 955 050

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 458, 7ª Planta,

08006 Barcelona

93 595 50 50

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com