Dret Immobiliari

Dret Immobiliari

Advocats dret immobiliari Sabadell

El nostre despatx d’advocats presta assessorament i confecciona tot tipus de documents relatius a l’arrendament de béns immobles, les seves diferents modalitats i totes les seves diferents facetes, d’acord amb la llei civil o les específiques d’arrendaments urbans i rústics.

Des de les nostres oficines de Sabadell i Barcelona, també prestem assessorament per a la compra de béns immobles, amb obtenció informes, estudi de càrregues, arrendataris i ocupants, normes comunitàries, qualificació urbanística i llicències administratives.

Reclamació i defensa, tant en seu judicial com extrajudicial, davant qualsevol mena de qüestió relacionada amb l’arrendament d’immobles, ja sigui per qüestions relacionades amb la renda, l’expiració del termini, la realització d’obres, la cessió inconsentida i ocupacions il·legals d’habitatges, ja sigui a Sabadell o en qualsevol part d’Espanya (desnonaments).

Assessorament en tota mena d’actes i contractes inscriptibles en el Registre de la Propietat, immatriculacions, declaracions d’obra nova, divisions de la Propietat Horitzontal, adquisició, permuta i transmissió d’immobles, agrupacions i segregacions.

Documents i estudis relatius a la promoció d’edificis, urbanitzacions i en general béns immobles, mitjançant la constitució de societats mercantils o comunitat de béns.

Constitució, modificació i extinció de drets reals, (hipoteques, peça, etc.).

Contacte

Contacti amb les nostres oficines obertes a Sabadell o Barcelona per a rebre assessorament en dret immobiliari pels nostres advocats, o si prefereix, indiqui’ns el seu telèfon i el trucarem.

Termes Legals

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 407, Principal,

08006 Barcelona

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 407, Principal,

08008 Barcelona

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com