Dret de Família i 

Herències

Advocats dret de família Sabadell

Els advocats que integren l’Àrea de Dret de Família i Herències de PIERRE ADVOCATS compten amb un alt grau d’especialització i una dilatada experiència professional en aquestes matèries.
Assumim la defensa judicial i extrajudicial dels nostres clients amb l’empatia precisa necessària en moments tan delicats de crisi familiar, procurant de ser possible, mediar per a aconseguir acords en interès dels nostres clients. Forma part de la essència del nostre equip d’advocats del àrea de dret de família buscar un contacte proper en tot moment, i crear un canal de comunicació i confiança continu en tot el procés.
Contacti amb els nostres advocats de Sabadell o Barcelona per a poder obtenir una major informació.

  • Dissolució matrimonial per divorci:

   Análisis de su situación personal y patrimonial ante la ruptura matrimonial o de unión estable de pareja.
   Soluciones en custodias de hijos comunes, atribuciones de uso de las viviendas, pensiones alimenticias y compensatorias, reparto o salvaguarda de patrimonio y especial atención a su fiscalidad.
   Negociaciones, preparación y confección de Convenios Reguladores de separación y divorcio.
   Preparación, redacción y tramitación de demandas de separación y divorcio.
   Defensa y estrategia judicial en o ante de demandas contenciosas, modificaciones de medidas y ejecuciones judiciales.


  • Planificació en matèria de dret de família:

   Planificació prematrimonial. Pactes i capitulacions matrimonials. Protecció de el patrimoni davant d’una eventual ruptura matrimonial.

   Planificació familiar a l’empresa.

  • Declaracions judicials d’incapacitat 

   Incapacitacions. Procediments judicials per al nomenament de tutors i curadors. Rehabilitació i pròrroga de la pàtria potestat.

   Anàlisi de la seva situació personal i preparació de documents notarials en previsió de situacions sobrevingudes d’incapacitat.

 

  • Herències:

   Estudis i assessorament en la planificació de la successió. Preparació de testaments, pactes successoris, codicils i figures afins.

   Assessorament en totes les fases de l’acceptació i adjudicació d’herència, incloent els tràmits previs i posteriors a aquesta.

   Preparació, presentació i seguiment de les declaracions d’hereus, tant les que corresponguin efectuar davant notari com davant els jutjats i tribunals.

   Defensa i reclamació de drets hereditaris, incloent llegats, legítimes i impugnacions testamentàries.

   Assessorament i planificació en matèria tributària. Impost de successions.

Contacte

Contacti amb les nostres oficines obertes a Sabadell o Barcelona per a rebre assessorament en dret de família i d’herències pels nostres advocats, o si prefereix, indiqui’ns el seu telèfon i ens posarem en contacte amb vostè.

Termes Legals

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 407, Principal,

08008 Barcelona

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 407, Principal,

08008 Barcelona

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com