Concursal i Mecanismes de Segona Oportunitat

Concursal i Mecanismes de Segona Oportunitat

Advocats Mercantil Sabadell de Dret Concursal

Els nostres advocats de l’Àrea de Dret Mercantil de les oficines de Sabadell i Barcelona permeten assessorar-lo i prestar-li assistència tècnica en tota mena de concurs de creditors, fallides i insolvències a societats i particulars.

Els serveis que presten els nostres advocats engloben:

E

Assessorament en matèria de refinançament i reestructuració de deutes, acords extrajudicials de pagament i concursos de creditors.

E

Preparació, redacció i tramitació de procediments concursals davant els Jutjats Mercantils, amb conveni o a liquidació.

E

Elaboració de propostes de conveni i plans de viabilitat.

E

Intervenció i defensa en peces separades de reintegració, responsabilitat dels administradors socials en la peça de qualificació i en tots els incidents que puguin derivar d'un concurs.

E

Assessorament en l'adquisició d'unitats productives o d'actius d'empreses en concurs.

E

Preparació i seguiment d'acords extrajudicials de pagament per a persones físiques i jurídiques.

E

Preparació, sol·licitud i seguiment dels tràmits relatius als mecanismes de segona oportunitat per a deutors persones físiques, per tal d'obtenir l'exoneració del passiu insatisfet (BEPI).

Contacte

Contacti amb el nostre despatx de Sabadell o Barcelona per a rebre assessorament en dret de família pels nostres advocats, o si prefereix, indiqui’ns el seu telèfon i ens posarem en contacte amb vostè.

Termes Legals

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 407, Principal,

08008 Barcelona

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

CONTACTE

BARCELONA

Avda. Diagonal 407, Principal,

08008 Barcelona

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com

SABADELL

Passeig Plaça Major, 26, 2n.

08202 Sabadell

93 725 56 00

info@pierre-abogados.com